06 juni 2024

Bouw wooncomplex Oester Staete van start

De meeste woningen van het nieuwe wooncomplex Oester Staete zijn verkocht. Hiermee gaat de bouw binnenkort gegarandeerd van start. Op de plaats van het voormalig zorgcentrum Vredelust in Yerseke komt een wooncomplex. In dit complex worden zorgstudio’s voor verstandelijk beperkten en woningen voor ouderen met een reformatorische identiteit en een eventuele zorg- en ondersteuningsvraag gerealiseerd.

De realisatie omvat 31 duurzame, zelfstandige seniorenwoningen met zowel mogelijkheden tot huur als koop. Naast de 31 zelfstandige woningen worden er 20 zorgstudio’s gerealiseerd voor verstandelijke beperkten met een reformatorische achtergrond. Dit betreft 24-uurs zorg en wordt verzorgd door zorgorganisatie Siloah. Ook wordt een algemene ruimte gerealiseerd voor ontmoeting en eventueel het bieden van zorg.

Levensloopbestendige woningen

Christiaan van de Wege, manager wonen en vastgoed bij Cedrah, is blij met het startsein voor de bouw van Oester Staete. ‘De woonleefgemeenschap van Cedrah is een plaats waar vitale en kwetsbare ouderen samen kunnen blijven wonen tot het einde van hun leven. Met de bouw van levensloopbestendige woningen kunnen we de vraag van deze groep reformatorische ouderen bedienen’, licht Van de Wege toe.

Voortgang

De voorbereidingen voor de start van de bouw zijn in volle gang. Inmiddels is al het asbest gesaneerd en is het huidige pand leeggeruimd. De sloper start zijn werkzaamheden eind juni. De planning is dat het oude Vredelust voor het einde van de zomer volledig is gesloopt. De verwachting is dat de oplevering in het derde kwartaal van 2025 zal plaatsvinden.