27 september 2023

Omgevingsvergunning en bestemmingsplan definitief!

Goed nieuws! Het bestemmingsplan is definitief vastgesteld en de omgevingsvergunning is afgegeven. Dit is belangrijk nieuws en daarom willen wij u hierover informeren.

Goed nieuws! Het bestemmingsplan is definitief vastgesteld en de omgevingsvergunning is afgegeven. Dit is belangrijk nieuws en daarom willen wij u hierover informeren. Het college van B&W van de gemeente Reimerswaal heeft op

20 juni jl. vergaderd. Tijdens de vergadering is akkoord gegeven op het voorstel om het bestemmingplan ‘Oester Staete, Yerseke’ voor te leggen aan de gemeenteraad.

De gemeente maakte op 12 juli de gewijzigde vaststelling van het bestemmingplan ‘Oester Staete, Yerseke’ bekend. Dit deden zij via de voorgeschreven wijze, namelijk via publicatie in de lokale kranten en de website van de gemeente. Belanghebbenden konden tot en met 23 augustus 2023 een beroep indienen tegen deze besluiten.

 

Vanuit de Raad van State ontvingen wij op 25 augustus 2023 het verblijdende bericht dat er geen beroep en/of verzoek om schorsing dan wel voorlopige voorziening is ingesteld inzake het bestemmingsplan. Hiermee is het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning definitief vastgesteld.

 

Wij zijn blij dat deze mijlpijl is bereikt. De volgende stap in dit nieuwbouwproces betreft duidelijkheid over de financiële haalbaarheid van het project. Daarom spannen alle betrokken partijen zich de komende maanden in om te komen tot een financieel haalbaar plan. Pas daarna kan er gestart worden met de verkoop, verhuur en toewijzing van de woningen. Indien hierover meer bekend is, kunt u een volgende nieuwsbrief verwachten.